ภาพบรรยากาศศูนย์วิจัย จากวันวาน ถึง วันนี้
        

ภาพบรรยากาศ ก่อนการปรับปรุง ชั้น5 คณะสาธารณสุขศาสตร์


 

   

ภาพบรรยากาศ พีื้นที่ ชั้น8 ก่อนการปรับปรุงเป็นศูนย์วิจัยฯ


 

มีการแก้ไขแบบแปลน 4 ครั้ง


 

งานปรับปรุงพื้นที่


 

บรรยากาศวันแรกที่ขนย้าย โต๊ะ เก้าอี้และสิ่งของทั้งหมดมาจากชั้น5


 

บรรยากาศการตรวจรับงานของศูนย์วิจัยฯ


 

ศูนย์วิจัยฯ วันนี้


 

update 31/03/53