ยินดีต้อนรับ  Prof. Donald Shepard

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล ได้มีโอกาสต้อนรับ Prof. Donald Shepard
จาก Brandeis University ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหัวหน้าศูนย์วิจัยฯ และสมาชิกในศูนย์วิจัยฯโดยหลังจาก
การเยี่ยมชม คณะผู้วิจัยได้นำเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ในกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งวิมานเมฆและพระที่นั่งอนันตสมาคม
สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและคณะผู้ต้อนรับเป็นอย่างมาก
รายงานข่าวโดย น้องแพนเค้ก (ใบบอน)