ขอแสดงความยินดี แด่ เบญจพร ยังวิเศษ เนื่องในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

         เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 น.ส เบญจพร ยังวิเศษ บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอำพร

ในการนี้ทางศูนย์วิจัยฯ ขอแสดงความยินดี กับ บัณฑิตใหม่ มา ณที่นี้ด้วย ตามบรรยากาศภาพด้านบน