ยินดีต้อนรับ Mr.Vince Crisostomo

rchee
วันที่ 15 มกราคม 2553 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยฯได้มีโอกาส ต้อนรับ Mr.Vince Crisostomo จากThe coalition of Asia Pacific Regional
Networks on HIV/AIDS(Seven Sisters)ซึ่งได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
พร้อมด้วยคุณสุภัทรา พิเศษพัฒนกุล จาก ASAP ซึ่งในโอกาสนี้ คณะผู้วิจัยได้มอบของที่ระลึกให้กับ Mr.Vince ด้วย
รายงานข่าวโดย น้องแพนเค้ก (ใบบอน)