โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก รณรงค์เื่พื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553ที่ผ่านมา โครงการวิจัยการควบคุึมกำกับติดตามและประเมินผล
 " โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก รณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย" ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการและเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ 7จังหวัดที่จะทำการเก็บข้อมูล ซึ่งก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 เชียงใหม่ อุบลราชธานี และคณะทำงานภาคสนามจากโรงพยาบาลอุดรธานี สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิพัฒนาอีสานเป็นอย่างสูงที่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้
รายงานข่าวโดย น้องแพนเค้ก (ใบบอน)