ยินดีต้อนรับ Mr.Shiv Khare

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล มียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Mr.Shiv Khare
จาก Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD)มาเยี่ยมเยือนศูนย์วิัจัยฯ ของเราซึ่งคณะผู้วิจัย
ทุกคนหวังว่า จะมีโอกาสต้อนรับผู้มาเยือนในระดับนานาชาติอีก
รายงานข่าวโดย น้องแพนเค้ก (ใบบอน)