การประชุม The 20th International AIDS Conference (AIDS 2014) ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย      นำเสนอ Poster presentation จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. "The Utility of the Xpert MTB/RIF Assay for Diagnosis of Mycobacterium Tuberculosis from routine passive case finding in High prevalence of      Tuberculosis and AIDS : Upper North of Thailand"
2. "Cost effectiveness of Xpert MTB/RIF tool for routine passive case finding in upper north of Thailand"


 
กลับสู่หน้าหลัก