ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
   
 
 
   
   
- การสัมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
-The 20th International AIDS Conference (AIDS 2014) ระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2557 ณ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
- The 7th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2556 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
-ภาพบรรยากาศ การประชุมนานาชาติ The 11th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific หรือ ICAAP11 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556
-ภาพบรรยากาศ การเตรียมจัดงาน ICAAP 11 Thailand
-  The workshop on "Psycho-Social Care and Support for Children and Adolescents Infected and/or Affected by HIV & AIDS" 19 August to 6 September 2012 at Haifa, Israel
- Poster Award winner 13-15 July 2012 (The University of Hong Kong)
-ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน ณ สถาบันโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555
- The 10 International Congress on AIDS in Asia and the Pacific หรือ ICAAP10 Busan, Korea 2011 (26-30 August 2011)
-ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Retrospective Database Analysis(27 -29 เมษายน 2554)
-ภาพบรรยากาศ รดน้ำ ดำหัว ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล (สงกรานต์ 2554)
-ภาพบรรยากาศ งานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย 8 เมษายน 2554
- the International Seminar on Socio-Economic and Mental Health Burdens of HIV/AIDS in Developing Countries in Kuala Lumpur, Malaysia on 21-22 November 2011.
- ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล เป็นประธานการนำเสนอบทความวิชาการแบบบรรยาย (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
- นางสาวศรันยา บุญใหญ่ นำเสนอบทความวิชาการแบบบรรยาย(งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-การนำเสนอบทความทางวิชาการแบบ โปสเตอร์ (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-ภาพบรรยากาศ ซุ้มนิทรรศการ M&E By ReCHEE (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-ภาพบรรยากาศ งานสัมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องโรคเอดส์
- งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่18-23 กรกฎาคม 2553 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
-กิจกรรมดีดีที่ศูนย์วิจัยฯ อยากส่งต่อ(How to design for costing study)
-งานประชุมคณะทำงานวิชาการและคณะทำงานภาคสนามโครงการ M&E
- บรรยากาศการลงพื้นที่ Pre-survey อุบลราชธานี
- ภาพงานซ้อมรับปริญญาของคณะสาธารณสุขศาสตร์