เนื่องใน เทศกาลสงกรานต์ ทางศูนย์วิจัยฯได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล (หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ) ผศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน (ที่ปรึกษาศูนย์วิจัย)
และ พี่อุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์ ซึ่งเป็นพี่สาวที่ใจดีสำหรับพวกเราทุกคน และในการนี้ อาจารย์ทั้งสองท่านได้ อวยพรดีๆแก่พวกเราชาวศูนย์วิจัยฯ
 
กลับหน้าหลัก