การประชุม The 7th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2556
              ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผลงาน ของศูนย์วิจัยได้รับให้นำเสนอ Poster presentation จำนวน 2 เรื่อง คือ

  1.Stigma, Personal Attitude and Type of ART Service System (ARTSS): Potential Barriers toward the Access to HIV/AIDS Treatment
     Under Universal Coverage (UC) in Thailand. (Download Poster)

  2.Using Cost-Effectiveness Analysis for Interventions among Youths to Zero New Infections. (Download Poster)


 
กลับสู่หน้าหลัก