ที่อยู่
                                                        ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
                                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
                                                        ตึกอเนกประสงค์ (อาคาร7)  ชั้น8
                                                        420/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                  โทรศัพท์/โทรสาร            02-640-9853
                  โทรศัพท์มือถือ               085-600-6007
 
                  Email                        rchee2010@gmail.com

                  แผนที่
 
                 ข้อมูลการเดินทาง
                                    รถประจำทาง (สาย ปอ.539 ปอ.515 ปอ.157 ปอ.171)
                                    รถไฟฟ้า BTS ปลายทาง อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

               ติดต่อเรา

ชื่อ/สกุล
เพศ


เบอร์โทรศัพท์
Email *
ข้อความ