วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11 (ICAAP11) ได้มีโอกาสต้อนรับ Prof.Roy Chan และ Ms. Oi Chu Lin คณะกรรมการจาก AIDS Society of Asia and the Pacific (ASAP) ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมสำรวจเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ และความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม The 11th International Congress in AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP11) ของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้มีการประชุมนำโดย   นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม ICAAP11 นอกจากนี้ คณะกรรมการจาก ASAP และคณะกรรมการจัดงานฯ ยังได้เดินทางเยี่ยมสำรวจสถานที่ที่คาดว่าจะใช้ในการจัดการประชุมทั้ง อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกด้วย

กลับสู่หน้าหลัก