ภาพกิจกรรมในศูนย์วิจัยฯ

 

 
  + สัมนาวิชาการ ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติปี53
  + การบรรยายเรื่อง COST
  +ภาพบรรยาการการแสดงความยินดี น้องกิ๊ฟ
  + ยินดีต้อนรับ Mr.Shiv Khare
  +การประชุมก่อนลงพื้นที่ของทีม MSM
  +ภาพการลงพื้นที่ครั้งที่1 กลุ่ม sex woker
  +ยินดีต้อนรับ Mr.Vince Crisostomo
  +ยินดีต้อนรับ  Prof. Donald Shepard
  + กิจกรรมสวัสดีปีใหม่2553ชาว Rchee สนุกสนานแค่ไหน คลิกเลย
  + ภาพบรรยากาศการประชุม วิชาการ 9th International Congress on AIDS in Asia and thePacific (ICAAP)
กลับหน้าหลัก