ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผลได้ จัดซุ้มนิทรรศการ โดยใช้ชื่อ ว่า M&E By ReCHEE

โดยมีกิจกรรม ภายในซุ้ม เป็นเกมส์ ล้วงลับจับไข่ และ มีกิจกรรม แจกหนังสือ ถุงยางอนามัย โบรชัวร์ศูนย์วิจัยฯ เข็มกลัด ซึ่งมี Mascot หมีแพนด้า เป็น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ซุ้มนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย
 
ลิงค์งานสัมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 13
-การนำเสนอบทความทางวิชาการแบบ โปสเตอร์ (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-ภาพบรรยากาศ ซุ้มนิทรรศการ M&E By ReCHEE (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล เป็นประธานการนำเสนอบทความวิชาการแบบบรรยาย (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-ภาพบรรยากาศ งานสัมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องโรคเอดส์
 
กลับหน้าหลัก