ภาพบรรยากาศ งานสัมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13เรื่องโรคเอดส์

 
ลิงค์งานสัมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 13
การนำเสนอบทความทางวิชาการแบบ โปสเตอร์ (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-ภาพบรรยากาศ ซุ้มนิทรรศการ M&E By ReCHEE (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล เป็นประธานการนำเสนอบทความวิชาการแบบบรรยาย (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
นางสาวศรันยา บุญใหญ่ นำเสนอบทความวิชาการแบบบรรยาย(งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
กลับหน้าหลัก