เมื่อวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุม The 11th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific หรือ ICAAP11  โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 3,800 คน จาก 74 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล หัวหน้าศูนย์ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Scientific Programme Committee) ได้นำทีมนักวิจัยในศูนย์ในการจัดการประชุมดังกล่าว ทั้งในส่วนของ Plenary Session 3 Sessions, Symposiums 26 Sessions, Satellite Sessions 57 Sessions, Skills Building Workshops 45 Sessions, Oral Session 30 Sessions, E-poster Discussion sessions 23 Sessions. ในส่วนของการนำเสนอพบว่า มี Symposium presentations 91 หัวข้อ Satellite presentations 220 หัวข้อ Skills Building workshops 34 หัวข้อ Oral Presentations 144 หัวข้อ  E-Poster Discussions 51 e-posters discussed E-Posters displayed: 913 uploaded และมากกว่า 500 Presentations viewed ซึ่งถือได้ว่า การประชุม ICAAP ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมการประชุมว่าได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการประชุม สมกับธีมของการประชุมที่ว่า Asia/Pacific Reaching Triple Zero: Investing in Innovation.


กลับสู่หน้าหลัก