วันที่ 15-17 ตุลาคม 2551 หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยฯ และนักวิจัยของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “The second International Conference on Dengue and Dengue Haemorrhagic Fever” ณ โรงแรม Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ Theme หลักของงานคือ “Global Innovation to Fight Dengue” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้            นางสาวเพชรัตน์ ศิริสุวรรณ ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบ (Oral presentation) เรื่อง “Economic cost of dengue hospitalised episode to Thai society in Khon Kaen, Thailand” และ ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) เรื่อง “Economic Cost of Dengue Hospitalised Episode in Khon-Kaen Hospital, Thailand”.

(คลิกที่นี่ Dengue Bulletin Volumn 34, December 2010)